Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)


Keltech.nl is een handelsnaam van Keltech Computer Support | Keltech.nl (C) 2001-2020
 

Aan: 
Keltech Computer Support
Boedijnhof 207
1628 SJ  Hoorn

E-mail: support@keltech.nl
Telefoon  0229 - 796 561Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van

de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 


Besteld op (DD-MM-YYYY) :       

Bestelnummer : 

  

Ontvangen op (DD-MM-YYYY): 

 

 Naam/Namen consument(en) :


 

Adres consument(en) :

 

IBAN Rekeningnummer: 

   

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

 

Datum(DD-MM-YYYY): 


 
 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.